INICIO
DIVISSIÓ HONOR
ADREÇA EQUIPS A-1
ADREÇA EQUIPS A-2
ADREÇA EQUIPS A-3
ADREÇA EQUIPS A-4
ADREÇA EQUIPS A-5
GRUP DEFINITIU DATA
ESTATUTS  REGLAMENT


VISITAS

 

 

                                            PREUS 2017-2018

 

                      PREU DEFINITIU ASSEGURANÇA. . 58

             LLICENCIA ESPORTIVA...............     15

                     ASSOCIACIÓ FÚTBOL VETERANS VALLES MARESME

   NºCOMPTE PER FER PAGAMENTS:ES85 2100 0384 3701 0185 4224

 

                                                         ULTIMA HORA

              OBLIGATORI PER FER LA FITXA....QUESTIONARI DE SALUD...

             

     

 

 

RESPECTA I ESPORTIVITAT 2017-2018 

 

VETERANS FUTBOL

 

ACORDS APROBATS EN ASSAMBLEA DEL DIA             30-06-2017 CELEBRADA AL ATENEO DE VILASSAR    

 

UNA TEMPORADA PEL RESPECTA I L´ESPORTIVITAT

 

 

 LA DATA INSCRIPCIÓ FINAL ES EL 9 JULIOL 2017   

 

         ACORDS ASSAMBLEA DEL DIA 30 JUNY DEL 2017

 

1) NOU SISTEMA COMPETICIÓ APROBAT.COMPTARÁ AMB:DIVISSIÓ DE HONOR,DOS GRUPS DE PRIMERA I DOS GRUPS DE SEGONA.QUEDA APROBAT LA QUANTITAT DE  ASCENSOS I DESCENSOS DE CATEGORIES PER LA TEMPORADA.

 

2) LLICENCIA ESPORTIVA IGUAL DE PREU

 

3)  LA NO CEL.LEBRACIÓ D´UN PARTIT PER FALTA DE JUGADORS O NO PRESENTAR-SE,AIXI COM EL CONTINUAT RETARD EN MES DE 15 MINUTS ALS PARTITS,TINDRÁ COM A SANCIÓ:EL PRIMER COP,PARTIT PERDUT I TRES PUNTS DE SANCIÓ I MULTA,EL SEGON COP PARTIT PERDUT I SIS PUNTS DE SANCIÓ I MULTA,EL TERCER COP DONAT DE BAIXA.

 

4)LA TARGETA GROGA PENALITZA 1 PUNT(NO DE CLASSIFICACIÓ),LA TARGETA VERMETLLA 2 PUNTS I LA VERMETLLA PER AGRESSIÓ O INSULTS 5 PUNTS.EL EQUIP QUE SUPERI ELS 150 PUNTS,PODRÁ SER DONAT DE BAIXA O EN CAS DE QUE SIGUIN UNS DETERMINATS JUGADORS,SER EXCLOSOS DE LA ASSOCIACIÓ.

 

5)JUGADOR EXPULSAT 3 COPS PER VERMETLLA DIRECTA PER INSULTS O AGRESSIONS,SERÁ DONAT DE BAIXA.

 

6) LA REVISIÓ DE FITXES ES OBLIGATORIA.

 

7) EN EL INICI PARTIT,NOMÉS ES PODEN INSCRIURE I ESTÁ EN LA RELACIÓ,ELS JUGADORS PRESENTS,AIXI MATEIX,QUALSEVOL JUGADOR QUE ARRIVI TARD PODRÁ ENTRAR EN QUALSEVOL MOMENT DEL PARTIT,ENTREGANT LA FITXA AL ENTRAR AL CAMP.

 

8) TOT JUGADOR EXPULSAT,S´HAURÁ DE ADREÇAR AL VESTIDOR,LA MANCA D´AQUESTA ACCIÓ,SERÁ CASTIGADA DE 1 A 3 PARTITS.

 

9) UN JUGADOR PODRÁ CAMBIAR UN COP DE EQUIP EN QUALSEVOL MOMENT,NO PODEN SER DEL MATEIX GRUP,NI DINS DE LES DARRERES CINC JORNADES.

 

10) TOTES LES AMONESTACIONS HAN DE SER APUNTADES,EN EL CAS DE QUE NO SIGUI AIXI,EL INFRACTOR SERÁ CASTIGAT AMB PUNTS AIXI MATEIX COM L´ARBITRE APARTAT COMPETICIÓ.

 

11) ELS EQUIPS QUE TINGUIN JUGADORS FEDERATS,SERÁN EXCLOSOS.

12) LA TARGETA VERMETLLA ES MINIM 1 PARTIT,DUES GROGUES 1 PARTIT,ACUMULACIÓ DE 5 TARGES 1 PARTIT.TOT I AIXI,LES SANCIONS SORTIRÁN ELS DIMECRES.

13) L´EQUIP QUE OCASIONI ALDARULLS I EL PARTIT SIGUI SUSPÉS,SIGUI QUIN SIGUI EL RESULTAT,SE LI DONARÁ COM A PERDUT.

14) LES NOTIFICACIONS ES FARÁN VIA WEB O WASAP,SEN AMDÓS SISTEMES VÁLIDS A TOTS ELS EFECTES.

15) TOTES LES FITXES HAN DE ESTAR SIGNADES I AMB FOTOCOPIA DEL DNI,SI L´EQUIP ES AVISAT 3 COPS PER MANQUES IRREGULARS D´AQUESTES ACCIONS,SERÁ SANCIONAT AMB 3 PUNTS DE LA CLASSIFICACIÓ.

16) TOTS ELS EQUIPS PODEN I HAURIEN D´AL.LEGAR DAVANT EL COMITÉ COMPETICIÓ PER ESCRIT,EL QUE CREGUIN CONVENIENT EN RELACIÓ  A LES ACTUACIONS ARBITRALS,TAMBÉ ES POT FER CONJUNTAMENT AMB ALTRES EQUIPS,I EL COMITÉ DECIDIRÁ SI    S´HA D´APLICAR SANCIÓ O EXPULSAR AL COL.LEGIAT.

17) EL SISTEMA DE PAGAMENT DE FITXES I SEGURO ES PODRÁ FER MITJANÇANT TRANSFERENCIA BANCARIA.

18) S´HAURÁN DE DESCARREGAR ELS FULLS DE PROTECCIÓ DE DADES,I ENTREGALS EN EL MOMENT DE FER LES FITXES.

19)EN AQUETS MOMENTS ESTÉM TREVALLANT AMB EL SEGURO,DONCS EL EXCÉS DE SINISTRES HAN FET QUE EL PREU PUGUI ESTAR EN 70,62 o 54....ESTEM FEN TOTS ELS ESFORCOS POSSIBLES EN TROBAR LA MILLOR SOLUCIÓ,QUE SERÁ COMUNICADA ALS EQUIPS.

 

TOT AIXÓ ES VA APROBAR PER MAJORIA TOTAL,DELS 37 REPRESENTANTS ASSISTENTS.


MOLTES GRACIES PER LA VOSTRA ASSISTENCIA.

 

 VILASSAR DE MAR JUNY DEL 2017


ASSOCIACIO  FUTBOL VETERANS VALLES MARESME

 

                 C / St.Francesc 11-Vilassar de Mar 08340

 

Tel.: 93.7506369 

vet.futbol @ hotmail.es

 

 

 

 

 

 

           

 


 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
veteransvallesmaresme | vet.futbol@hotmail.es